PrevádzkareňKREKA SK s.r.o.
Zelená 2C/3X
974 04 Banská Bystrica


: +421 911 898 098
: kreka@kreka.sk

SídloKREKA SK s.r.o.
Námestie SNP 16
974 01 Banská Bystrica 1

: 47529148
: 2023928621
: SK2023928621
v OR SR OS Banská Bystrica vložka 26404/S

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 048/412 49 69
  • 048/415 18 71
  • 048/415 18 73
Fax:
  • 048/412 46 93