Predajca

Názov:KREKA SK s.r.o.
IČO:47529148
DIČ:2023928621
IČ DPH:SK2023928621
Mesto:Banská Bystrica
PSČ:974 04
Adresa:Zelená 2C/3X
Telefón:+421 911 898 098
E-mail:kreka@kreka.sk
Kontakt:Ján Krella
v OR SR OS Banská Bystrica vložka 26404/S

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 048/412 49 69
  • 048/415 18 71
  • 048/415 18 73
Fax:
  • 048/412 46 93